днес (утре) - план, събития, хранене

Категории

Aудио книги и самопубликуване в Web

… започнах да обръщам внимание на моите приятели писатели, когато обсъждаха самопубликуването. Зачетох изчерпателните блогове на автори, които подробно описваха всеки финансов детайл от живота си, едва ли не до банковите си извлечения … прочети

Audio книги

Аудио книгата представлява звуков запис на съответно художествено или познавателно печатно произведение. В качеството на диктор – възпроизвеждащ текста през време на записа се използват професионални артисти, специализирани технически апаратури или компютър с подходящ за целта софтуер. Получените записи, в съответния звуков формат се съхраняват, като файлове на: твърди дискове, флаш памети, CD и DVD дискове, сървъри на локални или глобални мрежи. прочети

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!