днес (утре) - план, събития, хранене

Категории

Умберто Еко: Синдромът на електронното око

Умберто Еко (1932 г.) е италиански писател, философ, медиевист, семиотик, който придобива световна популярност най-вече с романите и есетата си. Сред любимите на читателите му творби са „Името на Розата“, „Махалото на Фуко“ и „Баудолино“. прочети

Social Media Counts

Защо е толкова важно да познаваме и използваме Internet … Социалните мрежи са изключителен маркетингов инструмент. Те дават едновременно възможности за комуникация и дистрибуция, предоставят възможност за директна комуникация с клиентите, реклама (често дори безплатна) и агрегирането на вътрефирмени социални групи и „фенове” на марките, които „пропагандират” в тяхна подкрепа. прочети

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!