днес (утре) - план, събития, хранене

Категории

Eye-Tracking или къде всъщност гледат хората

Казват, че очите казват всичко! Сега, благодарение технология за следене на погледа ние можем да кажем какво казват. Проследяване на движенията на очите може да ни даде очарователни прозрения в рекламата и дизайна. прочети

Използване на QR кодове

QR код (Quick Response Code) е търговска марка на вид матричен баркод за кодиране и съхранение на данни. Създаден е в Япония през 1994 с цел използване в автомобилната индустрия. Поради бързата му разпознаваемост и по-голямия капацитет за съхранение неговата популярност бързо нараства. В наши дни, QR кодове се използват масово в ежедневната човешка практика. прочети

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!