днес (утре) - план, събития, хранене

Категории

Audio книги

Аудио книгата представлява звуков запис на съответно художествено или познавателно печатно произведение. В качеството на диктор – възпроизвеждащ текста през време на записа се използват професионални артисти, специализирани технически апаратури или компютър с подходящ за целта софтуер. Получените записи, в съответния звуков формат се съхраняват, като файлове на: твърди дискове, флаш памети, CD и DVD дискове, сървъри на локални или глобални мрежи. прочети

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!