Категории

Текущо за днес (утре) ...

: 17.07.18, Йордан Стоянов, 969 преглеждания

Генератор на речи


          

Генератор на речи за административни ръководители
Комбинирайте реплики от 1, 2, 3 и 4 колона.
Възможни са 10000 семантично издържани твърдения, които са достатъчни за 40 минутна реч. 
Другари! реализацията на набелязаните планови задачи играе важна роля във формирането на значителни финансови и административни ресурси.
От друга страна, обучаващите програми и мястото на обучение на кадрите изисква от нас задълбочен анализ на новите насоки на развитие.
Във всички случаи, създадената структурна организация изисква дефиниране и точно определяне на системата за масово участие.
Не бива да се забравя, че непрекъснатото нарастване на нашата активност подпомага подготовката и реализацията на заеманите позиции и отношението към поставените задачи.
По такъв начин новия модел на организация осигурява широк кръг (специалисти) участия във формирането на новите предложения.
Повсеместната практика показва, че понататъшното усъвършенстване на нашата дейност позволява изпълнението на важните задачи по разработка на направлението на прогресивно развитие.

           Източник: Неизвестен автор, стари записки

Абонамент за месечен бюлетин
Бюлетинът е напълно безплатен!
Попълнете Вашето име и E-Mail и ще започнете да получавате текущите броеве. Винаги можете да го прекратите с еднократен клик на мишката!

Добави коментар

Можете да използвате these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!

20 случайни публикации