Категории

Текущо за днес (утре) ...

: 17.02.17, Йордан Стоянов, 2 140 преглеждания

Компютърна графика

17.02.2017г. 12:30

Създаване и използване на компютърна графика

И така, нека започнем …
Първоначално смятам за необходимо да обясня, какво всъщност е това начинание „Компютърна графика“ и какво е необходимо да знаем за да създаваме или да работим с графични изображения. Ако Ви интересуват, конкретни предложения за обучение, можете да прескочите тази част и в края на настоящата статия да видите, какво Ви предлагаме. Ние не можем да променим, а също така и да развием Вашето усещане за красота, но знанията и уменията, които ще получите ще Ви дадат възможност да проверите себе си, като графичен дизайнер на пазара на труда!

Що е то графично изображение?
Графичното изображение е вид рисунък, представен на лист хартия. То се състои от множество точки, разположени в хоризонтални редове, плътно една до друга. Всяка точка има различен цвят, а използвания брой точки на единица линейно разстояние е показател за качеството на изображението и се нарича разделителна способност. Други технически характеристики, които описват всяко графично изображение са: размер на изображението, брой използвани цветове, брой на цветовите нюанси за всеки основен цвят и др.

Примери за графични изображения могат да бъдат: диаграми, чертежи, архитектурни проекти, кадри от филми, рекламна постери и др.

Освен чрез класически методи за създаване, графични изображения могат да се създават и възпроизвеждат и чрез различни IT устройства. В този случай става въпрос за цифрови графични изображения. Те се съхраняват в паметта на устройствата и могат да бъдат редактирани, разпечатвани и архивирани.

Какво е компютърна графика?

Компютърната графика разглежда методите и средствата свързани със създаването, преобразуването и възпроизвеждането на графични изображения. Тези методи и средства се прилагат с помощта на специализирани програми наречени графични редактори. Те притежават набор от инструменти за рисуване със свободна ръка, чертане на геометрични фигури, запълване на контури, средства за редактиране и обработване на изображения. Според начина на построяване на изображението компютърната графика се разделя на три основни вида – растерна, векторна и фрактална.

Какви предимства Ви дават знания по използване на графични изображения?

Знанията по компютърна графика са задължителни за професии, като: дизайнери, Web дизайнери, архитекти, издатели, фотографи, специалисти по реклама и др. Един подходящ курс по компютърна графика е възможно да се окаже Ваша професионална съдба, а в най-лошия случай Вашето незаменимо хоби.

Растерна Графика.
При растерната графика, изображенията се състоят от точки оцветени с различен цвят. Точките, от които е изграден растерът се наричат пиксели. Всички те образуват така наречената решетка на изображението , която е с правоъгълна форма. Растерните изображения се използват при разработка главно на електронни и печатни материали.


Графични редактори 
– по-масово използваните растерни програми са:
• Adobe Phototshop;
• Corel Photo-Paint (Corel Draw);
• GIMP;
• Fractal Design Painter.
За всяка точка от растерното изображение се съхранява информация във файла, който го съдържа – това е информация за мястото в решетката и цвета от тук идва и основния проблем с растерните изображения, а това са големите по обем файлове. Върху големината на файловете влияние оказват и други фактори, например: разделителната способност (плътността на разположение на точките) и броя на цветовете.

Съществен недостатък на растерните изображения е невъзможността да се увеличават. При увеличаването се увеличава размерът на точките, от които е изградено изображението, а това от своя страна води до загрубяването и до изкривяването му- вижда се зърнестата структура на растерното изображение (пикселизация).

Векторна графика.

При векторната графика изображението е съставено от множество обекти изградени от вектори. Основен елемент е линията, която може да бъде права или крива.
Самата графика се представя във вид на формули, а не като съвкупност от точки както е при растерната графика. От съчетанието на няколко линии се получава даден обект в изображението. Всеки обект във векторната графика има определени свойства. При линиите това са форма, дебелина, цвят, вид(плътна, пунктирана и др.). Затворените линии притежават свойството запълване с цвят текстура , шаблон. Всяка незатворена линия притежава два края наречени възли. В основата на векторната графика стои математическото представяне на геометрични фигури. За основна фигура е взета линията. Тя се задава с определено уравнение. Широко приложение са намерили кривите на Бизие.

При  векторната графика не възникват проблеми, които са свързани с увеличаване на изображението, защото процесът на увеличаване е автоматично свързан с преизчисляване на формулите на кривите, от които е изградено изображението и следователно новополученото изображение е с нови параметри. Тъй като в процеса на работа се използват самите обекти, затова този тип графика се нарича още обектно-ориентирана. Векторната графика за разлика от растерната се използва за създаване на нови изображения и по-малко за обработка на стари.
Векторната графика намира приложение в подготовката на разнообразни материали за печат в дизайнерски бюра, издателства, рекламни агенции и др.
Основни редактори работещи с векторна графика са:
• Adobe Illustrator;
• Corel Draw.
Фрактална графика.
Основен принцип на построяването е наследяването. По същността си това е изображение, което в основата си се състои от елементи от същия вид, но с по-малък размер, а тяхното изграждане има същите елементи, но с още по-малък размер и т.н.
Например един от най-простите обекти е фракталния триъгълник. Това е равностранен триъгълник чиито страни са разделени на три равни части. В техните среди са построени равностранни триъгълници , към страните на последните триъгълници също са построени равностранни триъгълници на същия принцип и т.н. По този начин се поражда фракталната структура. Много обекти в природата притежават фрактални свойства като снежинките, растенията и др. При тяхното увеличаване с микроскоп се откриват структури аналогични с изходните. Изображението се конструира от уравнения или от система от уравнения. В паметта на компютъра не се съхраняват никакви обекти.

Иновативни решения ЕООД Ви предлага обучение по компютърна графика. Повече информация можете да откриете на адрес: http://study.isolutions.center или на телефон 0888 589 985. Заявки за участие или въпроси относно начина на обучение можете да направите и като попълните следната контактна форма.

Параметри на обучението, което предлагаме:

Софтуерни продукти:
• Adobe Photoshop;
• Corel Draw;
• GIMP.

Тематика:
• Обработка на графични приложения – корекция на снимки, семантична промяна и информационно обогатяване на потребителски снимки.
• Създаване на графични изображения – фирмени лога, запазени търговски марки, схеми, технически чертежи.
• Създаване на по-големи рекламни изображения – плакати, рекламни постери.
• Проектиране на цялостно рекламно присъствие в бизнес средата – визитки, брошури, диплянки, талони, флайъри, фирмени бланки, CD или DVD визитки с нестандартни размери – визитка под формата и размера на обикновена такава върху оптичен диск. Възможности за създаване на стотици персонални рекламни послания в Интернет чрез E-Mail или лична кореспонденция чрез писма с класически пощенски успуги.
• Проекти за заглавни корици и графично оформление на книги или други печатни издания.

Абонамент за месечен бюлетин
Бюлетинът е напълно безплатен!
Попълнете Вашето име и E-Mail и ще започнете да получавате текущите броеве. Винаги можете да го прекратите с еднократен клик на мишката!

Добави коментар

Можете да използвате these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!

20 случайни публикации