Категории

Текущо за днес (утре) ...

: 16.02.17, Йордан Стоянов, 2 135 преглеждания

Web дизайн

16.02.2017г. 12:00

Web дизайн или как да си направим свой сайт в Интернет?


И така, нека започнем …
Първоначално смятам за необходимо да обясня, какво всъщност е това начинание „Web design“ и какво е необходимо да знаем за да се справим със задачата да имаме свой сайт. Ако Ви интересуват, конкретни предложения за обучение, можете да прескочите тази част и в края на настоящата статия да видите, какво Ви предлагаме. Част от нашия ангажимент след успешното обучение е да имате реално функциониращ в Мрежата Ваш, собствен сайт! 

„Web design“ e съвкупността от определени задачи изпълнявани в процеса на изграждането на една Интернет страница. Такива задачи са например изграждането на специфичен интерфейс или създаване на различни механизми за обработка или съхранение на данни. Обикновено за представянето на даден продукт, обществена формация или процес се използват няколко свързани помежду си страници, образуващи сайт.
Отделните сайтове са свързани чрез хиперлинкове. Има два основни аспекти на изграждане на даден сайт. Първият е „създаване на презентация“, при която потребителят взаимодейства със сайта обикновено визуално – това е неговият дизайн, а вторият е създаване на механизми за извличане, съхранение и обработка на данни необходими за генериране на отделните елемeнти от неговия дизайн.

Основният език, който се използва при създаването на дизайна, този който казва на браузъра как точно да бъде представена информацията се нарича Hypertext Markup Language (HTML). През последните няколко години се наблюдават тенденции към отделяне на основната структура на Web-страницата (създавана чрез HTML код) от визуалното представяне на обекта, посредством CSS (Cascading Style Sheets). При този подход предлага значителни ползи и се използва от все повече дизайнери.

От техническа гледна точка, създаването на един Web дизайн не е лесна задача т.к. HTML има редица променливи фактори. Трудностите произлизат от факта, че не всички браузъри интерпретират HTML според стандартите, създадени от W3 (World Wide Web Consortium). От друга гледна точка, графичните дизайнери знаят точния размер на хартията, на която ще се отпечата техния проект, a Web дизайнерите отчитат различни размери монитори, различен вид и тип крайни терминали на потребителиte и техните различни настройки на дисплея. Друг основен ограничаващ фактор на уеб дизайна е свързан с огромното многообразие на формати, в които може да бъде видян един сайт.

За да бъде създаден един сайт са възможни няколко подхода. Преди всичко Web дизайнера е длъжен предварително да се запознае с обекта на представяне в бъдещия сайт и да разполага с необходимата информация за него – описания, технически параметри, аудио и видео приложения – всичко, което ще бъде част от представянето на обекта в Мрежата. На следващ етап дизайнера е необходимо да уточни задачите, които трябва да изпълнява бъдещия сайт. Следва избор на технология и сформиране на творчески екип. Създаването на качествен сайт понякога изисква многомесечен труд (понякога 14-20 месеца) от дори 8-12 членен екип.

Избора на технология се свежда до избор на един от следните варианти:
1. Използване на публични сървъри предлагащи създаването и хостването на сайтове.
2. Използване на публични услуги за съхранение и използване на информация, включително социални мрежи, мултимедийни галерии и други.
3. Използване на Open Source приложения за блогове, форуми, CMS, Podcasts, Storage (cloud) systems, Web shops и други в съответствие с целите и задачите, които трябва да изпълнява бъдещия сайт.
4. Използването на програмистки техники на езици за програмиране в Интернет – HTML, PHP, Perl, Java, Java SuperScript, CSS и администриране на Web базирани бази от данни, например My SQL.

Уеб дизайна безспорно е изключително важен. Той представлява лицето на всяка организация или фирма по Света. За да бъде създадено нещо наистина добро, Web дизайнерът трябва да има добра визия и подготовка. Също така трябва да се информира добре, какво се иска от него и каква фирма и дейност ще представя в Мрежата. Един приятен и удобен дизайн помага изключително много за популяризацията на Вашия сайт, за да може той успешно да изпълни предназначението си.

Иновативни решения ЕООД Ви предлага обучение по Web дизайн. Повече информация можете да откриете на адрес: http://study.isolutions.center или на телефон 0888 589 985. Заявки за участие или въпроси относно начина на обучение можете да направите и като попълните следната контактна форма.

Параметри на обучението, което предлагаме:


1. Създаване на сайт без да изпозвате програмни езициняма да Ви се наложи да напишете дори един програмен ред! Използват се готови Open Source среди Вие само решавате какъв ще бъде дизайна на потребителския интерфейс, съдържанието на отделните части и как ще комуникирате с Вашите посетители. Вашият сайт може да включва различни модули и да бъде специализиран в областта на обучението, рекламата, социалната дейност, може да бъде фирмен сайт, може да предлага някаква Web базирана услуга (например електронно списание или вестник) или да продава различни продукти. Ще бъдете учуден от предлаганите възможности на цената на вложените от Вас усилия.
Срок на на обучение: 30 учебни часа.


2. Създаване на сайт, програмирайки на – HTML, Javascript и jQuery. Тематиката на курса е разпределена в 20 учебни модула, преподадени в рамките на 60 учебни часа. Обучението започва от начална степен, без необходима предварителна подготовка в областта. Обучаемите, завършили курса, ще са в състояние да създадат сами рекламен сайт на дадено бизнес дружество, например: хотел или къща за селски туризъм, месечно списание или информационен сайт на институция, например: музей.
Обучението започва с избор на „проектна тема“, която е Вашия бъдещ сайт – от идеята, до крайния етап на завършване.
Срок на на обучение: 60 учебни часа.


3. Създаване на интерактивен сайт с използване на HTML, PHP, jQuery и MySQL. Този вариант на курс предполага стремеж за професионална изява и е предназначен за напреднали потребители завършили предната степен. В курса се преподават практики за създаване на програмни скриптове изпълнявани и „от страна на сървъра“, използване на Web базирани бази от данни, поддържане на пощенски списъци и приложения за геотаргетиране и достигане на ефективност и бързина при адаптирането на нови софтуерни технологии чрез използване на API интерфейси.
Срок на на обучение: 40 учебни часа.


Заявки за участие или въпроси относно начина на обучение можете да направите на телефон 0888 589 985 и/или като попълните следната контактна форма.


Абонамент за месечен бюлетин
Бюлетинът е напълно безплатен!
Попълнете Вашето име и E-Mail и ще започнете да получавате текущите броеве. Винаги можете да го прекратите с еднократен клик на мишката!

Добави коментар

Можете да използвате these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!

20 случайни публикации